[Inne]

Z przykrością informujemy, że zmarł dr hab. Jerzy Konieczny, Prof. UO, twórca wielu innowacyjnych podejść i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i kryminalistyki. Profesor potrafił odnieść się w kontekście tych nauk zarówno do pewnego dziedzictwa im towarzyszącego, jak i nowych technologii. Przed odejściem wydał autorską książkę Identyfikacja kryminalistyczna oraz we współautorstwie Kryptowaluty. Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna. Obydwie pozycje wskazują, jak niezwykle oczytaną i interdyscypliną osobą był zmarły Profesor.