Zapis konferencji

Prawne i biznesowe wyzwania sztucznej inteligencji.

Ogólna agenda:

1. Jak działa sztuczna inteligencja? Trudne zasady działania AI w przystępny sposób. 2. Panel I – regulacja AI • Aktualne wyzwania regulacyjne sztucznej inteligencji. • Wyjaśnialność (ang. explainability) jako wymóg prawny dla systemów AI 3. Panel I – Wdrażanie rozwiązań sztucznej inteligencji w organizacji. Wyzwania biznesowe i prawne. 4. Studia Podyplomowe Biznes. AI Prezentacja najlepszego projektu wdrożenia AI w organizacji zrealizowanego w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI 5. Panel II – Ochrona danych osobowych w rozwiązaniach AI. • Minimalizacja danych kontra uczenie maszynowe, jak pogodzić ogień z wodą? • Kto jest kim w modelu machine learning as a service?

Reprezentacja centrum:

prof. dr hab. Dariusz Szostek

Aktualne wyzwania regulacyjne dla AI

dr Gabriela Bar

Wyjaśnialność (ang. explainability) jako wymóg prawny dla systemów AI

mec. Roman Bieda

Dyskusja: Wyzwania biznesowe i prawne